Zde naleznete přehled našich dosavadních výstupů:

Projekt „Člověk a bezpečnost v dopravě v souvislosti s rozvojem světelných technologií“ (reg. č. TL02000183):

Viktorová, L., Stanke, L., & Šucha, M. (2022). Souhrnná výzkumná zpráva z projektu „Člověk a bezpečnost v dopravě v souvislosti s rozvojem světelných technologií“. Univerzita Palackého v Olomouci. Ke stažení zde

Viktorová, L., Stanke, L., Hamerníková, V., & Šucha, M. (2022). Metodika pro posuzování oslnění světlomety osobních automobilů z hlediska řidičů. [Certifikovaná metodika – MD ČR]. VUP. Ke stažení zde

Viktorová, L., Mičková, K., & Stanke, L. (2022). Czech Drivers’ Glare Perception Survey. Sustainability, 14(14), 8922. https://doi.org/10.3390/su14148922

Stanke, L., Viktorová, L., & Dominik, T. (2022). Discomfort Glare Perception by Drivers—Establishing a Link between Subjective and Psychophysiological Assessment. Applied Sciences, 12(8), 3847. https://doi.org/10.3390/app12083847

Altmanová, T. (2022). Vliv filtrace modré složky světla na míru stresu řidičů způsobeného oslněním moderními led světlomety. [Bakalářská práce, UPOL]. Theses.cz

Žáková, M. (2022). Vliv oslnění na zrak řidičů. [Magisterská práce, UPOL]. Theses.cz

Rosmanová, I. (2022). Měření evokovaných zrakových potenciálů při periferní stimulaci. [Magisterská práce, UPOL]. Theses.cz

Viktorová, L., & Stanke, L. (2021). Lighting color preferences in Czech drivers – do they matter in subjective glare evaluation? [přednáška]. ECVP 2021 – 43rd European Conference on Visual Perception, 23.-27.8.2021, online.

Stanke, L. (2021). Návrh psychofyziologické laboratoře a experimentu pro výzkum interakce člověk-světlo v kontextu dopravní bezpečnosti. [Magisterská práce, VŠB-TUO]. Theses.cz

Mičková, K. (2021). Dopravní bezpečnost a oslnění řidičů na českých silnicích. [Magisterská práce, UPOL]. Theses.cz

Viktorová, L., Stanke, L., & Šucha, M. (2021). Automobilky, řidiči a jejich pohled na světlomety v nových osobních automobilech. In Maierová, E., Viktorová, L., & Dolejš, M., PhD existence 2021. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků, 23-35. Olomouc: UP.

Šucha, M., Viktorová, L., & Stanke, L. (2021). New light sources in car headlamps = greater traffic safety? [přednáška]. ICP 2020+ – International Congress of Psychology, 18.-23-7-2021, Praha.

Viktorová, L., & Stanke, L. (2021). Výzkum interakce světla a člověka: Co lze dělat (nejen) v naší laboratoři [workshop na konferenci]. Konference Psychologie práce a organizace 2021, 13.-14.5.2021, Olomouc.

Viktorová, L., Stanke, L., & Šucha, M. (2021). Automobilky, řidiči a jejich pohled na světlomety v nových osobních automobilech [přednáška]. Konference PhD existence XI, Jedeme dál…, 1.-2.2.2021, Olomouc.

Viktorová, L., Dominik, T., Stanke, L., & Dostál, D. (2020). Člověk a světlo: (Re)konstrukce deBoerovy škály pro oslnění v českém jazyce. Jemná mechanika a optika, 3, 82-84.

Dominik, T., Dostál, D., Viktorová, L., & Stanke, L. (2020). Člověk a světlo: (Re)konstrukce deBoerovy škály pro oslnění v českém jazyce. [poster]. Konference PhD existence X, Člověk a čas, 3.-4.2.2020, Olomouc.

Stanke, L., Viktorová, L., & Šucha, M. (2019). Visual perception in automotive: Testing the glare effects of new car headlamps. [poster]. 42nd edition of the European Conference on Visual Perception, 25.-29.8.2019, Leuven, Belgie.

Viktorová, L., & Stanke, L. (2019). Human-light interaction in the car traffic context – research proposal. In Maierová, E., Viktorová, L., Dolejš, M., & Dominik, T., PhD existence 2019. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků, 76 – 84. Olomouc: UP.

Stanke, L., & Viktorová, L. (2019). Člověk a světlo – interakce v kontextu dopravní bezpečnosti. [přednáška]. Konference PhD existence IX, Tělo a mysl, 21.-22.1.2019, Olomouc.

Stanke, L., & Viktorová, L., (2019). Interdisciplinární výzkum interakce člověka a světla v kontextu automobilové dopravy. Jemná mechanika a optika, 4, 117-122.

Human-Light Interaction Laboratory

Tř. Svobody 8,
779 00 Olomouc

Laboratoř najdete v růžové budově FZV UP u zastávky autobusu E. Vchod do laboratoře se nachází v podzemí hned vlevo za hlavním vchodem. Parkování je možné v okolních ulicích.