Hledáte téma Vaší bakalářské, magisterské nebo disertační práce?

A uvažovali jste o vizuálním vnímání? Ať už jste budoucí lékař, optometrista, psycholog, fyzik, inženýr nebo produktový designér, problematika zrakového vnímání světa kolem nás je široká a dotýká se i Vaší profese – jak ostatně ukazují třeba příspěvky na každoroční mezinárodní konferenci ECVP – European Conference on Visual Perception.

Pro studenty

Jako lékaře vás mohou zajímat aspekty vidění pacientů s různými vadami zraku, nebo jejich korekcemi.

Jako optometristi můžete být zvědaví např. zda čočky s modrým filtrem snižují únavu oka u osob, které tráví řadu hodin v zaměstnání u počítače.

Psychologové mohou zkoumat, které barvy přitáhnou lidskou pozornost a na které lidé rychleji reagují.

Studenti umění se mohou věnovat vnímání obrazových kompozic a estetické hodnoty uměleckých děl.

A inženýři či designéři mohou zjišťovat, jak udělat výrobek uživatelsky přívětivým a na které aspekty se při tom zaměřit.

Tzv. „vision science“ je vskutku interdisciplinárním oborem, a my se proto snažíme zajistit spolupráci napříč jednotlivými studijními programy a fakultami. Pokud už sami máte představu, čemu byste se v rámci vizuálního vnímání chtěli věnovat, zkuste oslovit někoho z našich akademických pracovníků. A i když konkrétní představu ještě nemáte, nebojte se nám napsat a zjistit, která témata jsme aktuálně připraveni vést – třeba jsme na stejné vlně :-).

Human-Light Interaction Laboratory

Tř. Svobody 8,
779 00 Olomouc

Laboratoř najdete v růžové budově FZV UP u zastávky autobusu E. Vchod do laboratoře se nachází v podzemí hned vlevo za hlavním vchodem. Parkování je možné v okolních ulicích.