„Člověk a bezpečnost v dopravě v souvislosti s rozvojem světelných technologií“ (projekt TA ČR Éta 2, reg. č. TL02000183)

Hlavní řešitel:

Filozofická fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci,
Katedra psychologie,
doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D./
Mgr. Lucie Viktorová, Ph.D.

Aplikační garant:

Hella Autotechnik Nova, s.r.o.

Aktuální odborný garant:

RNDr. et RNDr. Ing. Ladislav Stanke, Ph.D.

Projekt „Člověk a bezpečnost v dopravě v souvislosti s rozvojem světelných technologií“ (reg. č. TL2000183) byl realizován v letech 2019-2022 se státní podporou Technologické agentury ČR. Hlavním cílem projektu bylo znalyzovat proces a stupeň adaptace člověka (řidiče) a jeho zrakového vnímání na nové druhy světelných zdrojů, např. elektroluminiscenční diody (LED), a to zejména z hlediska dopravní bezpečnosti a ergonomie (HMI – interakce člověk-stroj, UX – User Experience). Problematika byla prostřednictvím dotazníkových i přístrojových metod studována z pohledu různých zainteresovaných stran – řidičů, chodců, zástupců OEM výrobců i automobilek a dopravní bezpečnosti obecně.

Výstupem projektu je mj. závěrečná zpráva shrnující poznatky z uskutečněných šetření a certifikovaná metodika prezentující doporučení pro OEM výrobce světlometů, automobilky a jiné organizace zabývající se světelnými technologiemi v oblasti automotive.

Momentálně pokračujeme v aktivitách zkoumajících interakci člověka a světla v různých dopravních (i jiných) kontextech, aktuálně bez dedikované grantové podpory.

Slavnostní otevření laboratoře 3. 12. 2019

Human-Light Interaction Laboratory

Tř. Svobody 8,
779 00 Olomouc

Laboratoř najdete v růžové budově FZV UP u zastávky autobusu E. Vchod do laboratoře se nachází v podzemí hned vlevo za hlavním vchodem. Parkování je možné v okolních ulicích.