Our project results include the following publications:

„Human and traffic safety in the development of lighting technologies“ (Project No. TL02000183):

Viktorová, L., Stanke, L., & Šucha, M. (2022). Souhrnná výzkumná zpráva z projektu „Člověk a bezpečnost v dopravě v souvislosti s rozvojem světelných technologií“. [Final research report from the project “Human and traffic safety in the development of lighting technologies”]. Palacký University Olomouci. Download here

Viktorová, L., Stanke, L., Hamerníková, V., & Šucha, M. (2022). Metodika pro posuzování oslnění světlomety osobních automobilů z hlediska řidičů. [Methodology for assessing the glare of car drivers by car headlamps]. [Certifikovaná metodika – MD ČR]. VUP. Download here

Viktorová, L., Mičková, K., & Stanke, L. (2022). Czech Drivers’ Glare Perception Survey. Sustainability, 14(14), 8922. https://doi.org/10.3390/su14148922

Stanke, L., Viktorová, L., & Dominik, T. (2022). Discomfort Glare Perception by Drivers—Establishing a Link between Subjective and Psychophysiological Assessment. Applied Sciences, 12(8), 3847. https://doi.org/10.3390/app12083847

Altmanová, T. (2022). Vliv filtrace modré složky světla na míru stresu řidičů způsobeného oslněním moderními led světlomety. [Influence of blue light filtration on the driver´s stress levels caused by glare effects of modern LED headlamps]. [Bachelor thesis, UPOL]. Theses.cz

Žáková, M. (2022). Vliv oslnění na zrak řidičů. [Influence of glare effect on the vision of drivers]. [Master thesis, UPOL]. Theses.cz

Rosmanová, I. (2022). Měření evokovaných zrakových potenciálů při periferní stimulaci. [Measurement of visual evoked potentials during peripheral stimulation]. [Master thesis, UPOL]. Theses.cz

Viktorová, L., & Stanke, L. (2021). Lighting color preferences in Czech drivers – do they matter in subjective glare evaluation? [talk]. ECVP 2021 – 43rd European Conference on Visual Perception, 23.-27.8.2021, online.

Stanke, L. (2021). Návrh psychofyziologické laboratoře a experimentu pro výzkum interakce člověk-světlo v kontextu dopravní bezpečnosti. [Design of psychophysiological laboratory and experiments for the research of the human-light interaction in the context of traffic safety]. [Master thesis, VŠB-TUO]. Theses.cz

Mičková, K. (2021). Dopravní bezpečnost a oslnění řidičů na českých silnicích. [Traffic safety and effect of glare on drivers on the Czech roads]. [Master thesis, UPOL]. Theses.cz

Viktorová, L., Stanke, L., & Šucha, M. (2021). Automobilky, řidiči a jejich pohled na světlomety v nových osobních automobilech. [Car companies, drivers, and their considerations about headlights in new passenger cars]. In Maierová, E., Viktorová, L., & Dolejš, M., PhD existence 2021. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků, 23-35. Olomouc: UP.

Šucha, M., Viktorová, L., & Stanke, L. (2021). New light sources in car headlamps = greater traffic safety? [talk]. ICP 2020+ – International Congress of Psychology, 18.-23-7-2021, Praha.

Viktorová, L., & Stanke, L. (2021). Výzkum interakce světla a člověka: Co lze dělat (nejen) v naší laboratoři. [conference workshop]. [Human-light interaction research: what can be done (not just) in our laboratory]. Konference Psychologie práce a organizace 2021, 13.-14.5.2021, Olomouc.

Viktorová, L., Stanke, L., & Šucha, M. (2021). Automobilky, řidiči a jejich pohled na světlomety v nových osobních automobilech. [Talk]. [Car companies, drivers, and their considerations about headlights in new passenger cars]. Konference PhD existence XI, Jedeme dál…, 1.-2.2.2021, Olomouc.

Viktorová, L., Dominik, T., Stanke, L., & Dostál, D. (2020). Člověk a světlo: (Re)konstrukce deBoerovy škály pro oslnění v českém jazyce. [Human and light: (Re)construction of the deBoer scale for discomfort glare in the Czech language]. Jemná mechanika a optika, 3, 82-84.

Dominik, T., Dostál, D., Viktorová, L., & Stanke, L. (2020). Člověk a světlo: (Re)konstrukce deBoerovy škály pro oslnění v českém jazyce. [poster]. [Human and light: (Re)construction of the deBoer scale for discomfort glare in the Czech language]. Konference PhD existence X, Člověk a čas, 3.-4.2.2020, Olomouc.

Stanke, L., Viktorová, L., & Šucha, M. (2019). Visual perception in automotive: Testing the glare effects of new car headlamps. [poster]. 42nd edition of the European Conference on Visual Perception, 25.-29.8.2019, Leuven, Belgie.

Viktorová, L., & Stanke, L. (2019). Human-light interaction in the car traffic context – research proposal. In Maierová, E., Viktorová, L., Dolejš, M., & Dominik, T., PhD existence 2019. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků, 76 – 84. Olomouc: UP.

Stanke, L., & Viktorová, L. (2019). Člověk a světlo – interakce v kontextu dopravní bezpečnosti. [talk]. [Human and light – interaction in the context of traffic safety]. Konference PhD existence IX, Tělo a mysl, 21.-22.1.2019, Olomouc.

Stanke, L., & Viktorová, L., (2019). Interdisciplinární výzkum interakce člověka a světla v kontextu automobilové dopravy. [Interdisciplinary research of human-light interaction]. Jemná mechanika a optika, 4, 117-122.

Human-Light Interaction Laboratory

Tř. Svobody 8,
779 00 Olomouc

The laboratory can be found in the pink building of FZV UP at the bus stop E. The entrance to the laboratory is located just to the left of the main entrance. Parking is available in the surrounding streets.